PCI 1.3 pro jednoválcové motory
PCI 2.3 pro dvouválcové motory

Technická data Typ zapalování Min. Typicky Max. Hodnota
Napájecí napětí PCI 1.3 / PCI 2.3 3.8 4.8 - 8.4 10.0 V
Proudový odběr PCI 1.3 13 (0) 220 (2000) 680 (8000) mA (Ot/min)
Proudový odběr PCI 2.3 13 (0) 300 (2000) 1100 (8000) mA (Ot/min)
Výstupní napětí PCI 1.3 / PCI 2.3 20 21 22 kV
Otáčky (motoru) PCI 1.3 / PCI 2.3   800 - 9000 25000 Ot/min
Váha PCI 1.3   130   g
Váha PCI 2.3   190   g
Rozsah teplot PCI 1.3 / PCI 2.3 -10 +25 +85 °C
Rozsah teplot Hall. sonda -40 +25 +150 °C
 
83